Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2019

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2019

Utrikesministeriet har beviljat totalt 470 000 euro i statsunderstöd till 15 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Utöver detta beviljades 100 000 euro för informationsverksamhet i anslutning till EU-valet.

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. CSO:er spelar en viktig roll i att främja debatten om EU. Bidragen stöder CSO:ers arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands medlemskap.

I utlysningen för 2019 låg fokus på inverkan av EU:s verksamhet på Finlands och finländarnas säkerhet, EU:s förmåga att motverka informationspåverkan, följderna av brexit, EU:s budget och Finland, EU:s politik för Arktis och möjligheter för ungdomar i EU.

I utlysningen betonades särskilt projektens kommunikativa aspekter, till exempel utnyttjandet av flera olika kanaler, genomslagskraft och att det material som produceras sprids och är tillgängligt för en så bred publik som möjligt. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara gratis tillgängligt. Det ettåriga stödet är avsett för informationsverksamhet i Finland.

För 2019 utlystes också ett anslag på 100 000 euro som riktas till riksomfattande kommunikation i samband med Europaparlamentsvalet. Målet är att förmedla pålitlig EU-information till allmänheten och därmed höja valdeltagandet i EU-valet våren 2019, särskilt bland ungdomar.

Statsunderstödet söktes av 36 organisationer för 44 olika projekt. Stöd beviljades 21 organisationer för 23 projekt. Två organisationer sökte stöd för två projekt i samband med EU-valet.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

 • Avoin yhteiskunta ry

 • Finland i Europa rf

 • Eurooppanaiset ry

 • Unga Europeer rf

 • European Youth Parliament – EYP Finland ry

 • Folkets radioförbund rf

 • Finlands Dövas Förbund rf

 • Maaseudun Sivistysliitto ry

 • Nuorten Akatemia ry

 • Institutet för Fredsfostran rf

 • Safer Globe ry

 • Schuman-seura ry

 • Socialdemokratiska Studerande – SONK rf

 • Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

 • Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

 • Finlands Fredsförbund

 • Finlands FN-förbund rf

 • Turun lähiradioyhdistys ry

 • Valo-Valmennusyhdistys ry

 • Viestintä ja kehitys -säätiö

 • Gröna Bildningsförbundet rf

Stöd till informationsverksamhet i samband med EU-valet

 • Finland i Europa rf

 

Ytterligare information: Sara Haalahti, tfn 0295 350 089, och Ville Cantell, enhetschef, tfn 0295 351 847

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.