Största delen av finländarna anser att Rysslands anfallskrig ökar behovet av utvecklingssamarbete

Enligt en färsk opinionsundersökning tycker 85 procent av finländarna att Rysslands anfallskrig mot Ukraina ökar behovet av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet delar dock finländarnas åsikter mer än tidigare.


 

Opinionsundersökningen som görs årligen visar tydligt hur Rysslands anfallskrig påverkar finländarnas tankar om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Upp till 94 procent av finländarna håller helt eller delvis med om att det är viktigt att Finland ger humanitärt bistånd till Ukraina. 85 procent av finländarna säger att Rysslands anfallskrig mot Ukraina ökar behovet av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd överlag. I fjol var andelen 82 procent.

Andelen finländare som anser att humanitärt bistånd är viktigt har växt under de senaste åren: i år håller 80 procent med om att Finlands humanitära bistånd är väldigt eller ganska viktigt. År 2021 var andelen 68 och i fjol 77 procent. Finland bidrar med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller väpnade konflikter.

Utvecklingssamarbete delar finländarnas åsikter

Finländarnas åsikter om utvecklingssamarbete är mer splittrade än förut. Av kvinnor tycker 80 procent att utvecklingssamarbete är mycket eller ganska viktigt, av männen under hälften, 46 procent.  År 2022 var motsvarande andelar 76 och 55 procent.

Åsikterna fördelar sig också enligt parti. Bara 15 procent av dem som röstar på Sannfinländarna tycker att det är viktigt med utvecklingssamarbete, år 2022 var andelen 25 procent. Bland de grönas anhängare steg andelen från 94 procent till 98 procent.

Fördelningen återspeglar sig också i uppfattningarna om utvecklingssamarbetets resultat. Hälften av svarspersonerna (46 procent) säger att utvecklingssamarbetet ger mycket eller ganska bra resultat, medan 45 procent är av motsatt åsikt.

Taloustutkimus har gjort årliga opinionsundersökningar om utvecklingssamarbete på uppdrag av utrikesministeriet i över 20 års tid. Årets undersökning gjordes i form av en webbpanel i månadsskiftet maj-juni (30 maj– 5 juni 2022) och besvarades av 1 152 personer runt om i Finland. Målgruppen var personer i åldern 15-79. Resultaten har viktats efter ålder, kön och bostadsort så att de ligger i linje med befolkningsstatistiken. Felmarginalen är 3 procentenheter åt båda hållen med en konfidensgrad på 95 procent.

Mer information