Ny specialriskfinansiering hjälper Finnfund att rikta allt fler investeringar till de fattigaste länderna

Ny specialriskfinansiering hjälper Finnfund att rikta allt fler investeringar till de fattigaste länderna

Enligt statens ägarstyrning ska bolaget för utvecklingsfinansiering Finnfund särskilt investera i de fattigaste länderna samt i projekt som har hög riskfaktor men betydande utvecklingseffekter. För att genomföra riktlinjerna beslutade statsrådet återinföra specialriskfinansieringen som den här gången uppgår till 75 miljoner euro.

Statsrådets finansutskott gav den 20 september sitt bifall till Finnfunds, bolaget för utvecklingsfinansiering, specialriskfinansiering för åren 2018 - 2023. I summan ingår den redan tidigare beviljade förlustgarantin på 50 miljoner euro, vilket innebär att det nya åtagandet handlar om 25 miljoner euro.

Förluster av de krediter eller investeringar som eventuellt följer av Finnfunds investeringar kan delvis kompenseras med statlig förlustgaranti. Garantin behövs för att Finnfund ska kunna göra riskabla, men med tanke på utvecklingseffekterna ovanligt betydande investeringar. På investeringsrisken inverkar till exempel investeringens målland, storlek och sektor.

”I de fattigaste bräckliga länderna har bristen på rimligt prissatt tålmodig finansiering blivit en riktig flaskhals för företagsverksamhet som skapar jobb och förutsättningar för utveckling. Till exempel i Afrika är elbrist som en handbroms för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen”, säger enhetschef Max von Bonsdorff vid utrikesministeriet.

Specialriskfinansieringen är en av regeringens åtgärder för att stärka effekterna i Finnfunds verksamhet. Enligt utrikesministeriets riktlinjer ska 75 procent av bolagets nya investeringar riktas till lägre medelinkomstländer eller till länder med ännu lägre inkomstnivå. Finnfunds verksamhet inriktas också till exempel på investeringar som motverkar och hjälper samhällena i utvecklingsländerna att anpassa sig till klimatförändringen.

Systemet för specialriskfinansiering tillämpades åren 2012 - 2015

Den specialriskfinansiering, som gällde åren 2012 - 2015, uppgick till 50 miljoner euro. Förlustgarantin omfattade 16 investeringar, av vilka 14 har inletts. Tills vidare har det inte uppstått några kredit- eller investeringsförluster.

På uppdrag av utrikesministeriet har konsult- och revisionsbolaget KPMG tagit fram en utvärdering av specialriskfinansieringen. Enligt utvärderingen som kom ut i februari 2018 har specialriskfinansieringen lyckats bra. Allt fler av Finnfunds investeringar riktar sig till de fattigaste länderna samt till projekt som har hög riskfaktor men betydande utvecklingseffekter.

Ett exempel är Etiopiens första tjänst för penningförsändelser och betalningar som fungerar med mobiltelefon.  Tjänsten hjälper fattiga människor i synnerhet på landsbygden samt de biståndsorganisationer som arbetar i landet att överföra pengar tryggt och med betydligt lägre kostnader än tidigare.

Över 80 procent av de investeringar som hör till systemet för specialriskfinansiering gjordes i de minst utvecklade länderna, det vill säga i LDC-länderna (Least Developed Countries).
 

Fakta: Förskjutning av tyngdpunkten i Finnfunds verksamhet  

  • Av Finnfunds nya investeringsbeslut i fjol gällde 87 procent lägre medelinkomstländer eller länder med ännu lägre inkomstnivå.  
  • Av Finnfunds alla investeringar har nästan hälften gjorts i de minst utvecklade länderna (34 procent) eller i andra låginkomstländer (10 procent). Dessa andelar är klart större än hos övriga europeiska utvecklingsfinansiärer i genomsnitt.
  • Av Finnfunds alla investeringar har 37 procent gjorts i lägre medelinkomstländer, till exempel i Kenya.
  • Förskjutningen av tyngdpunkten i Finnfunds verksamhet till fattigare länder bidrogs också av specialriskfinansieringen 2012 - 2015. Utvärderingen som gäller ämnet kan läsas på utrikesministeriets webbsidor.


Ytterligare information: Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 050 344 1014

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.