Ungerns utrikesminister besöker Finland

Ungerns utrikesminister besöker Finland

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó träffar utrikesminister Pekka Haavisto i Helsingfors den 5 maj.

Ministrarna ska diskutera ländernas bilaterala relation, aktuella internationella frågor och EU-frågor. På dagordningen står också Ungerns ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté, som börjar den 21 maj. 

Ungerns utrikesminister träffar också näringsminister Mika Lintilä.  

Mer information:
Turo Mattila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 613 
Nicola Lindertz, enhetschef, tfn +358 295 350 316

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.