UN Womens generaldirektör till Finland för jubileumsmötet om jämställdheten

UN Womens generaldirektör till Finland för jubileumsmötet om jämställdheten

Generaldirektören för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka besöker Finland den 4 februari.

Under besöket träffar generaldirektören utrikesminister Pekka Haavisto för att diskutera bland annat jubileumsåret för kvinnors rättigheter, som infaller 2020. En av de viktigaste milstolparna i arbetet för jämställdheten är Pekingdeklarationen och dess handlingsplan. I år har det gått 25 år sedan den antogs.  Samtidigt firar vi att UN Women fyller 10 år i år. 

Syftet med generaldirektörens besök är att delta i det möte för UN Women:s största stödländer som hålls i Finland. Mötet ordnas under ledning av understatssekreterare Elina Kalkku. Under mötet ska man diskutera det globala jämställdhetsläget och den betydelse som FN:s jämställdhetsorganisation har för främjandet av kvinnors rättigheter.   

Under jubileumsåret lyfter UN Women fram temat genom kampanjen Generation Equality och de internationella jämställdhetsforum som ordnas i samband med den. Som vägvisare fungerar FN:s generalsekreterares rapport om genomförandet av handlingsplanen från Peking.

UN Women är en av Finlands viktigaste samarbetspartner bland FN-organisationerna, och Finland hör till de största statliga finansiärerna av UN Women. Stärkandet av kvinnors och flickors rättigheter och ställning samt främjandet av jämställdheten mellan könen är viktiga teman inom Finlands utrikespolitik.  Finland är år 2020 ordförande för UN Women:s styrelse.

Ytterligare information: Tanja Leikas-Bottà, ambassadråd, tfn 050 408 7110 (besöket), Eija Palosuo, informatör, tfn 0295 351 961 (intervjuer)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.