Utrikesministeriets nya visuella profil reagerar på förändringar i omvärlden

Utrikesförvaltningens nya visuella identitet avspeglar en organisation som fungerar stabilt i en turbulent omvärld och som arbetar för en bättre värld. Den nya profilens specialitet är att symbolen i logotypen kan användas för att visualisera data på ett innovativt sätt.

Utrikesministeriets och utrikesrepresentationens nya visuella profil tas i bruk den 18 januari. Profilens koncept Globala utsikter avspeglar en internationellt trovärdig, flexibel och innovativ aktör som fungerar pålitligt och har inflytande i världen. I den blå baslogotypen syns strömningar som påverkar Finland och som Finland påverkar genom utrikesförvaltningen. Profilen är planerad så att den går att anpassa till olika ändamål och den passar såväl för officiell representation som marknadsföring och kommunikation.

Användbar logotyp i en digital värld

Speciellt för symbolen i centrum för den visuella profilen är att den är dynamisk och användbar i en digital miljö. Jordgloben har sitt eget användargränssnitt som kan ta emot datasignaler i realtid. På detta sätt kan utrikesförvaltningen kommunicera om viktiga ämnen på ett nytt sätt och visualisera olika aspekter av händelser i världen. Den dynamiska symbolen kan till exempel reagera på statistik eller ljud. Vid lanseringen under resemässan Matka 2018 utnyttjas den nya egenskapen för att visualisera data om finländarnas resande på ett halvklot med en två meters diameter.

Utrikesförvaltningens nya identitet är ett konkret uttryck för finländsk innovation och teknisk kompetens. Den framhäver också Finlands aktiva utrikespolitik. Den nya visuella profilen har planerats av designbyrån 358:s chefsdesigner Mikael Kivelä utifrån principer som utrikesförvaltningens anställda arbetat fram.

För mer information:

Jouni Mölsä, kommunikationsdirektör, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 725 (koncept och visuell profil)
Sanna Silventoinen, tfn +358 295 351 374, projektchef, utrikesministeriet,(projektets genomförande och material)
Mikael Kivelä, tfn +358 400 613 493, designchef, 358 (koncept och dynamisk logotyp)
Julius Tuomisto, tfn +358 50 413 5412, vd, Delicode Oy (logotypens tekniska utförande)