Stor efterfrågan på utrikesministeriets konsulära tjänster – finländarna reser till världens alla hörn

Stor efterfrågan på utrikesministeriets konsulära tjänster – finländarna reser till världens alla hörn

Finländarna reser till alla delar av världen. År 2018 gjorde drygt 241 000 finländare en reseanmälan till utrikesministeriet. Genom systemet för reseanmälningar sände utrikesministeriet instruktioner gällande 92 olika krissituationer, varav majoriteten hade att göra med naturkatastrofer eller extrema väderfenomen.

Efterfrågan på de konsulära tjänster som Finlands ambassader och konsulat i utlandet och utrikesministeriet tillhandahåller fortsätter att öka. Den finländska utrikesrepresentationens primära uppgift är att ge råd och hjälpa sina kunder så att de klarar av att sköta sina ärenden själva. Ambassaderna och konsulaten betjänar också finländare i nöd utomlands. År 2018 registrerades drygt 75 200 fall där konsulära tjänster anlitades. År 2017 var motsvarande siffra ca 67 400.

I de flesta fallen räcker det med rådgivning för att lösa ärendet, men många fall kräver olika insatser av utrikesministeriet eller ambassaden/konsulatet. Utrikesministeriets dygnet-runt-jour (+358 9 160 55555) kontaktas ca 100 gånger per vecka. Dygnet-runt-jouren ansvarar för den konsulära jouren för alla Finlands ambassader och konsultat utanför tjänstetid.

Det vanligaste ärendet gäller föråldrade eller försvunna pass eller andra problem med resedokument. Många länder kräver att passet ska vara i kraft i sex månader efter att man lämnat landet. Beskickningarna utfärdade sammanlagt 17 986 nya pass (2017: 18 795) och 1 819 identitetskort (2017: 1 875).

En ändring av utrikesförvaltningens avgiftsförordning bereds nu vid utrikesministeriet. Det föreslås att det ska bli möjligt att ansöka samtidigt om pass och identitetskort vid ambassader och konsulat, så att man får rabatt för identitetskortet. Reformen ska göra det lättare för utlandsfinländare att använda e-tjänster som kräver stark elektronisk autentisering.

Beskickningarna och ministeriet hanterade sammanlagt 572 dödsfall under 2018. Dessutom blev 427 personer sjuka eller råkade ut för en olycka och var av den orsaken i behov av konsulär hjälp. Beskickningarna hjälpte 147 resenärer som blivit offer för brott och 273 finländare som blivit anhållna eller fängslade utomlands. Behovet av konsulära tjänster var störst i Spanien (676 fall), Estland (196 fall), Thailand (128 fall), Sverige (123 fall) och Tyskland (101 fall).

Reseanmälan.fi är en tjänst där den som reser utomlands har möjlighet att med tanke på nöd- och krissituationer lämna sina kontaktuppgifter och uppgifter om sin resa till utrikesministeriet. Under årets lopp skickade utrikesministeriet information och anvisningar till dem som gjort en reseanmälan i anslutning till 92 olika krissituationer runt om i världen. Av dessa gällde de flesta extrema väderfenomen eller naturkatastrofer (70 st.), men det sändes också ut information i samband med terrorattacker och trafikolyckor.

Det mest lästa innehållet på utrikesministeriets webbplats är resemeddelandena som bland annat beskriver säkerhetsläget på längre sikt i olika länder. Resemeddelanden publiceras om över 150 länder.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands tar en heltäckande reseförsäkring och kontrollerar försäkringens villkor före resan.

Ytterligare information: Antti Putkonen, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 350126, och Veli-Pekka Kaivola, ambassadråd, tfn 0295 350333

Utrikesministeriets e-postadresser har formenfornamn.efternamn@formin.fi.