Utrikesministeriet stöder utredning om illegala inresor

Utrikesministeriet stöder utredning om illegala inresor

Centralkriminalpolisen och Gränsbevakningsväsendet utreder en samling brott där det misstänks ingå ett allvarligt fall av ordnande av illegal inresa och grovt missbruk av tjänsteställning. Vid Finlands ambassad i Ankara, Turkiet, misstänks brott i anslutning till utfärdandet av Schengenvisum.

Utrikesministeriet och ambassaden stöder på alla sätt förundersökningsmyndigheterna Gränsbevakningsväsendets och centralkriminalpolisens utredning. Förundersökningsmyndigheterna har i samarbete med utrikesministeriet undersökt verksamheten vid ambassaden redan i några månader. En häktning har gjorts i anslutning till fallet.

Gränsbevakningsväsendets och centralkriminalpolisens undersökningsledare ansvarar för kommunikationen om ärendet.

Behandlingen av visumansökningar baserar sig på utbildning och tjänsteansvar

Det är ambassaden som rekryterar viseringstjänstemän, och alla som ska anställas genomgår en säkerhetsutredning i Finland. Utrikesministeriet utbildar viseringstjänstemännen och beviljar rättigheter som behövs när man utfärdar visum. Behandlingen av visumansökningar är ett arrangemang som bygger på tjänsteansvar.

I det aktuella fallet finns misstankar om att systemet har missbrukats. Utrikesministeriet övervakar beviljandet av visum och har upptäckt oklarheter i Ankara. För att inte äventyra förundersökningen har det inte vidtagits interna åtgärder vid utrikesministeriet. De misstänkta tjänstemännen arbetar inte längre för ambassaden.

År 2017 lämnades 4 212 visumansökningar in vid Finlands ambassad i Ankara. Av ansökningarna fick 11,2 procent avslag. År 2018 lämnades 4 014 ansökningar in och avslagsprocenten var då 23,1 procent.

Ytterligare information: Pasi Tuominen, konsulär chef, tfn 040 578 8185
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.