Utrikesministeriet ber om utlåtanden om förordningen om exportkontrolldelegationen

I tjänsten utlåtande.fi finns en begäran om utlåtande om en förordning. Syftet med det är att bereda en ny förordning av statsrådet om exportkontrolldelegationen.

Förordningen utfärdas med stöd av den kommande lagen om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden. Genom förordningen utfärdas bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och tillsättande.

Utlåtandena ska lämnas senast den 15 juli 2024 som svar på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi(Länk till en annan webbplats.). Alternativt kan utlåtandena sändas per e-post till kirjaamo.um(at)gov.fi. Använder ni ärendenumret VN/8800/2024 som referens för utlåtandet.

Korrigering 4.6: i meningen i första stycket har ordet ”nya” ändrats till ”kommande”

Ytterligare information:

  • Carola Miller, lagstiftningssekreterare, enheten för exportkontroll, tfn +358 29 535 0089

  • Helmi Hämäläinen, jurist, tfn +358 29 535 0584

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.