Utrikesminister Valtonen deltar i utrikesmötet mellan nordiska och afrikanska länder i Köpenhamn

Utrikesminister Elina Valtonen deltar i de nordiska och afrikanska ländernas utrikesministermöte i Köpenhamn, Danmark den 2 maj 2024 (Nordic–African Foreign Ministers’ Meeting, NAFM).

Dessförinnan har utrikesministermötet ordnats i Algeriet i oktober 2023 och i Helsingfors i juni 2022. Fler än 20 ministrar har redan anmält sig till mötet. De nordiska och afrikanska ländernas utrikesministrar har sammanträtt årligen sedan 2001. Ministrarna ska diskutera brett frågor som rör fred och säkerhet, handel och investeringar och multilateralt samarbete. I årets möte ligger särskild fokus på handel och investeringar. Utrikesminister Valtonen kommer också att ha enskilda möten med de afrikanska ländernas utrikesministrar.

”De afrikanska länderna är både politiskt och ekonomiskt viktiga i detta geopolitiska läge. Det är väsentligt att vi intensifierar vårt partnerskap på alla nivåer. Utöver den politiska dialogen satsar vi på handel och investeringar”, säger utrikesminister Valtonen.

I samband med ministermötet kommer Danmark också att ordna en ungdomspanel. En ungdomsdelegat från Finland deltar i denna panel. Den första paneldiskussionen på ungdomsområdet ordnades på Finlands initiativ vid NAFM-mötet i Helsingfors 2022. Det är dessutom för första gången som företrädare för näringslivet är med i ländernas delegationer. De finländska företrädarna kommer från Centralhandelskammaren och Finlands Näringsliv.

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
  • Kaarina Airas, ambassadråd, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn +358 295 350 401
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.