Utrikesminister Valtonen deltar i trepartsmöte som Natos generalsekreterare sammankallat

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har sammankallat ett trepartsmöte på hög nivå mellan Finland, Sverige och Turkiet i Bryssel den 6 juli 2023.

Finlands delegation leds av utrikesminister Elina Valtonen. Från Finland deltar också chefen för skyddspolisen Antti Pelttari och republikens presidents utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare Petri Hakkarainen i mötet.

Mer information:

Ytterligare information om mötet ges av:
 

Johanna Lukkarila, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn 029 5350 834
 

Olli Kantanen, avdelningschef, tfn 029 5350 359
 

Förfrågningar om intervjuer med ministern: 
 

Taneli Dobrowolski, kommunikationsplanerare, tfn 050 563 8809
 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi