Utrikesminister Valtonen till Norge och Danmark

Utrikesminister Elina Valtonen besöker Oslo i Norge och Köpenhamn i Danmark den 11 augusti. Det är Valtonens första besök i länderna som minister.

Elina Valtonen

I Oslo träffar minister Valtonen Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt och i Köpenhamn Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. I Oslo träffar Valtonen dessutom ordföranden för norska Stortingets utrikes- och försvarsutskott Ine Marie Eriksen Søreide.

”Det är nyttigt att få utbyta åsikter med Norge och Danmark om aktuella internationella och säkerhetspolitiska frågor. De nordiska länderna hör till Finlands närmaste partnerländer”, konstaterar minister Valtonen.

Under minister Valtonens möten behandlas bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt regionalt samarbete och bilaterala relationer.

Mer information

  • Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 351 029
  • Katja Kalamäki, enhetschef, enheten för Norra Europa, tfn +358 295 351 518
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.