Utrikesministerns skolturné fortsätter

Utrikesministerns skolturné fortsätter

Utrikesminister Timo Soini inledde en skolturné hösten 2017 som denna vår fortsätter till Kides, Uleåborg och Muhos. Fredagen den 22 mars besöker minister Soini gymnasiet i Kides, Kiteen lukio, och måndagen den 25 mars Muhoksen lukio i Muhos och Oulun normaalikoulu i Uleåborg.

Temat för skolturnén är utrikes- och säkerhetspolitikens betydelse i arbetet för att förebygga våldsam radikalisering. Våldsam radikalisering är ett växande hot i världen, även i Finland. Fenomenet kan förebyggas bland annat genom en aktiv politik för de mänskliga rättigheterna, genom att stärka kvinnors och flickors ställning samt genom fredsmedling och krishantering. På alla dessa områden är det internationella samarbetet viktigt.

”Allt våld är entydigt fel. Hat är en destruktiv kraft. I likhet med andra globala säkerhetshot kräver våldsam radikalisering samarbete. Ingen stat klarar ensam av att lösa dessa problem”, påminner utrikesminister Timo Soini.

Utrikesminister Soini inledde sin skolturné i november 2017 och har sedan dess besökt flera skolor både i huvudstadsregion och i andra delar av landet. Skolturnéns syfte är att möta unga människor och diskutera ungdomars möjligheter att delta och påverka samhället.

”Det här är ett ständigt aktuellt tema. Mitt budskap är klart och tydligt: för människovärdet och mot radikalisering. Att diskutera och ställa frågor är en viktig del av mina besök. Det är givande att diskutera med unga människor, de lyssnar och utmanar.”

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.