Utrikesminister Soini till Washington

Utrikesminister Soini till Washington

Utrikesminister Timo Soini träffar Förenta staternas utrikesminister Mike Pompeo torsdagen den 15 november i Washington.

Utrikesministrarna ska bland annat diskutera det transatlantiska samarbetet, Europas säkerhet, försvaret mot hybridhot och andra aktuella frågor.

Utrikesminister Timo Soini kommer också att träffa medlemmar i kongressen och samtala med företrädare för tankesmedjor. Diskussionerna kommer bland annat att handla om hur mellanårsvalet syns i Förenta staternas politik, relationerna till Europeiska unionen och det regelbaserade internationella systemets framtid.

Finlands och Förenta staternas relationer är goda och mångsidiga. Det hör till regeringens prioriteringar att fördjupa relationerna ytterligare.

Ytterligare uppgifter: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn +358 295 351 946, och Soili Kangaskorpi, chef för utrikesministeriets enhet för Nordamerika, tfn +358 50