Utrikesminister Soini deltar i utrikesrådet i Luxemburg

Utrikesminister Soini deltar i utrikesrådet i Luxemburg

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 25 juni.

Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Mötets teman är genomförandet av EU:s globala strategi, Afrikas horn och Röda havet samt Jordanien. Ministrarnas lunchdiskussion handlar om situationen i Jemen. Dessutom kommer utrikesministrarna och försvarsministrarna att diskutera samarbetet mellan EU och Nato samt säkerhet och försvar vid ett gemensamt möte.

Genomförandet av EU:s globala strategi har en väsentlig inverkan på EU:s roll som främjare och försvarare av den globala styrningen och det regelbaserade internationella systemet. Det väsentliga är att EU kan bygga upp säkerhet i enlighet med den globala strategin. Enligt Finland är det viktigt att prioritera förebyggande av konflikter, till exempel fredsmedling.

När det gäller Jordanien och Jemen kommer utrikesministrarna att diskutera det aktuella läget i länderna. I fråga om Jordanien gäller diskussionen upprätthållandet av stabiliteten i landets ekonomiska läge, samhälleliga läge och flyktingläge. Diskussionen om Jemen fokuserar på den aktuella humanitära krisen.

Utrikesministrarna diskuterar också EU:s möjligheter att främja dialogen mellan länderna i Afrikas horn och kring Röda havet, fastställandet av gemensamma intressen samt den roll samarbetsforumet i området har i att minska spänningarna i området. 

 

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.