Utrikesminister Soini till utrikesrådet i Bryssel

Utrikesminister Soini till utrikesrådet i Bryssel

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 19 november. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötet behandlas ärenden som rör Ukraina, Centralasien och Bosnien-Hercegovina. Ministrarnas lunchdiskussion handlar om situationen i Jemen. Mötet avslutas med ett gemensamt sammanträde för utrikes- och säkerhetsministrarna om försvar och säkerhet.

Gällande Ukraina ska utrikesministrarna diskutera konflikten i östra Ukraina och det så kallade val som, i strid mot Minskavtalet, ordnats i separatistområdet. Finland bekräftar sitt fulla stöd för Ukrainas territoriella integritet. Utrikesministrarna ska också samtala om situationen kring Azovska sjön och om Ukrainas reformer.

I samtalet om Centralasien tar utrikesministrarna upp regionens utveckling och de nya möjligheter den erbjuder. Avsikten är att förbereda ett ministermöte mellan länderna i EU och Centralasien. Angående Bosnien och Hercegovina diskuterar utrikesministrarna landets politiska läge och relationen till Europeiska unionen efter valet i oktober 2018.

Under lunchmötet diskuterar ministrarna den allt sämre humanitära situationen i Jemen. Finland uttrycker sitt starka stöd för EU:s särskilda sändebud Martin Griffiths strävanden att inleda politiska förhandlingar för att underlätta situationen. Under utrikes- och försvarsministrarnas gemensamma möte diskuteras framstegen inom säkerhets- och försvarssamarbetet. EU:s civila krishantering tar ett stort kliv framåt i och med att ministrarna godkänner förbindelser med syfte att utveckla den civila krishanteringens förmågor, snabba insatser och samarbetet mellan olika EU-aktörer.

I samband med utrikesrådet träffar utrikesminister Timo Soini också Tysklands utrikesminister Heiko Maas. Tema för mötet är EU:s interna samarbete för att återsända asylsökande från Irak.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi