Utrikesminister Soini till Världsekonomiskt forum i Davos

Utrikesminister Soini till Världsekonomiskt forum i Davos

Utrikesminister Timo Soini deltar i Världsekonomiskt forum (World Economic Forum) i Davos i Schweiz den 23–25 januari 2019.

Världsekonomiskt forum samlar varje år företrädare för regeringar, affärslivet, internationella organisationer och det civila samhället. I år deltar kring 60 stats- och regeringschefer och ett stort antal ministrar.

Utrikesminister Timo Soini har ett mångsidigt program som reflekterar de prioriterade områdena under hans period som utrikesminister. Soini deltar bland annat i diskussionerna om läget i Ryssland och i Syrien. På programmet står också tillställningar i anslutning till fredsmedling, Afrika och de transatlantiska relationerna. Soini deltar i en paneldebatt kring Europas nuläge och framtid som bland annat tar upp de utmaningar som Europeiska unionen står inför under den kommande valperioden. Paneldeltagarna söker lösningar på hur Europas konkurrenskraft, innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt ska utvecklas.

I diskussionerna deltar politiker från flera olika länder samt ledningen för FN och andra internationella organisationer.

På minister Soinis program står också flera enskilda möten.

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns tjänstemannasekreterare, tfn +358 50 434 5444

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.