Utrikesminister Soini till Kroatien

Utrikesminister Soini till Kroatien

Utrikesminister Timo Soini besöker Kroatien den 3 september och träffar utrikes- och Europaminister Marija Pejčinović Burić och premiärminister Andrej Plenković.

Under ministrarnas möten diskuteras Finlands och Kroatiens bilaterala relation samt aktuella regionala och internationella frågor. Ett annat viktigt tema för besöket är ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté som Finland övertar efter Kroatien i november.

Finland och Kroatien förenas också av sitt kommande samarbete som ordförandeländer i EU i den följande så kallade trion. Kroatien tar över ordförandeskapet i EU den 1 januari 2020, genast efter Finland. En betydande del av ordförandeskapets innehåll kommer från trions gemensamma program, som Finland, Rumänien och Kroatien för närvarande håller på att utarbeta. Samarbetet med Kroatien kring ordförandeskapet kan också erbjuda andra möjligheter till samarbete. Det finns i synnerhet en vilja att utveckla det ekonomiska samarbetet och investeringarna inom flera sektorer.

Europarådet är en organisation med 47 medlemsstater vars primära uppgift är att trygga och utveckla de mänskliga rättigheterna, en pluralistisk demokrati och rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, diplomatisk rådgivare, tel. 0295 351 518 och Unna Mustalampi, ansvarig tjänsteman, Enheten för sydöstra Europa, tel. 0295 350 271.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.