Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till FN:s högnivåvecka

Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till FN:s högnivåvecka

Under FN:s högnivåvecka framhåller utrikesminister Soini behovet av att utveckla fredsmedlingen och fredsinsatserna. Finland vill stärka ungdomars och kvinnors deltagande i fredsprocesser. I centrum för utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainens program står frågor som rör hållbar utveckling, klimatförändringen och jämställdhet.

Utrikesminister Timo Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i den 73:a sessionen i Förenta nationernas generalförsamling i New York. Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö, som håller Finlands anförande under generaldebatten tisdagen den 25 september.

Finlands FN-politik fokuserar i främsta hand på försvaret av det regelbaserade internationella systemet, reformen av FN, konfliktförebyggande och fredsmedling samt kvinnors och flickors rättigheter.

Under FN:s högnivåvecka framhåller minister Soini behovet av att utveckla fredsmedlingen och fredsinsatserna. Angående medlingsverksamheten vill Finland i synnerhet stärka ungdomars och kvinnors deltagande i fredsprocesser. I centrum för minister Virolainens program står frågor som rör hållbar utveckling, klimatförändringen och jämställdhet. Under det flertal evenemang minister Virolainen kommer att delta i framhåller hon också den privata sektorns roll i hållbar utveckling.

Utrikesminister Soini ska under högnivåveckan stå värd för ett evenemang som ordnas av fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation där man ska diskutera olika sätt att stärka ungdomars deltagande i konfliktförebyggande och fredsmedling. Därtill ska minister Soini tillsammans med Uruguays, Indonesiens och Rwandas utrikesministrar stå värd för en middag som fokuserar på hur den fredsbevarande verksamheten ska utvecklas. Även utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling Jutta Urpilainen deltar i högnivåveckan.

Under början av veckan håller minister Soini Finlands nationella anförande vid fredstoppmötet Nelson Mandela Peace Summit. Under sitt tal framhåller han vikten av konfliktförebyggande verksamhet och övergripande säkerhet.

På minister Soinis program finns också evenemang som behandlar läget i Syrien och Mellanöstern. Han kommer också att delta i ett möte för EU:s utrikesministrar, i ett ministermöte om provstoppsavtalet (Friends of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty, CTBT) och i en middag för utrikesministrar från båda sidor om Atlanten med Förenta staternas utrikesminister Mike Pompeo som värd. Minister Soini kommer att ha enskilda möten bland annat med ministrar från Ukraina, Marocko och Senegal.

Minister Virolainen står tillsammans med ministrar från Tanzania och Costa Rica, chefen för UN Women och Gröna klimatfonden värd för ett evenemang om anpassningen till klimatförändringen, kvinnors egenmakt och hållbar hantering av naturresurser. Tillställning framhåller vikten av att uppmärksamma jämställdhetsfrågor när man söker lösningar till problem med hållbar utkomst som orsakas av klimatförändringen.

Kvinnors och flickors ställning och deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är avgörande för hållbar utveckling och ett centralt tema i högnivåveckans program.

Tillsammans med chefen för UNDP står minister Virolainen också värd för ett evenemang kring vikten av innovation för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Finland har profilerat sig som en förespråkare av innovation i utvecklingssamarbete. Ett betydande nytt samarbetsinitiativ är FN:s innovationslabb (UNTIL) som inleder sin verksamhet i Finland hösten 2018.

Under veckan träffar minister Virolainen också FN:s ledning, cheferna för de FN-organ som Finland samarbetar mest med (bl.a. UN Women, UNFPA och Unicef) och flera ministerkolleger, i synnerhet från utvecklingsländer. Hon kommer också att träffa företrädare för det finländska näringslivet under ett seminarium vid Finlands generalkonsulat i New York.

Mer information om utrikesministerns program: Lasse Keisalo, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 050 566 7451 , och Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581

Mer information om utrikeshandels- och utvecklingsministerns program: Pasi Pöysäri, enhetschef, tfn 050 309 8202, Tuuli-Maaria Aalto, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633 och Juha Kirstilä, specialmedarbetare, tfn 0295 350 269

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.