Utrikesminister Soini besöker Island

Utrikesminister Soini besöker Island

Utrikesminister Timo Soini besöker Island den 13–15 januari.

Islands utrikes- och handelsminister Guðlaugur Þór Þórðarson är värd för besöket. Under sitt besök träffar utrikesminister Timo Soini också Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och medlemmar i alltingets utrikesutskott, inklusive utskottets ordförande Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

Under sina möten ska minister Soini diskutera Finlands och Islands bilaterala relation samt aktuella regionala och internationella frågor. Arktis är ett centralt tema för besöket. Ordförandeskapet i Arktiska rådet övergår från Finland till Island i maj.

Under sin period som ordförande har Finland drivit på konkreta åtgärder för att minska utsläppen av sot. Finland gläder sig över att Island lovat fortsätta arbetet mot sotutsläppen.

”Mitt främsta budskap till isländarna är att de kan räkna med Finlands stöd när de utarbetar sitt program för ordförandeskapet. Den arktiska regionen tillhör oss alla och vi måste kämpa för den tillsammans”, framhåller utrikesminister Soini.

Under besöket kommer utrikesminister Soini också att hålla ett anförande om Arktissamarbetet och diskutera med experter på området vid Akureyris universitet. Akureyri är ett centrum för Arktisforskning i Island och den näst största staden efter Reykjavik.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Ann-Christine Krank, ambassadråd, enheten för Nordeuropa, tfn + 358 295 350 111

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.