Utrikesminister Soini är värd för Europarådets möte i Helsingfors

Utrikesminister Soini är värd för Europarådets möte i Helsingfors

Utrikesminister Timo Soini är värd för ett gemensamt möte för Europarådets parlamentariska församlings presidium och ministerkommitténs byrå i Helsingfors den 3 april 2019.

I det möte som utrikesminister Timo Soini sammankallat till deltar den parlamentariska församlingens ordförande, dess generalsekreterare och ordförandena för de politiska grupperna samt ministerkommitténs byrå. Även Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland deltar i mötet.

Utrikesminister Soini är för närvarande ordförande i Europarådets ministerkommitté och han har för avsikt att främja ministerkommitténs och den parlamentariska församlingens samarbete och diskutera aktuella institutionella och politiska frågor.

Utrikesministern deltog senast i ett möte med samma sammansättning i februari i Paris.

Finlands ordförandeskap kulminerar i det utrikesministermöte som ordnas i Helsingfors den 16–17 maj 2019 och som Europarådets alla 47 medlemsländer deltar i.

Ytterligare information: Merja Lahtinen, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 971 och Laura Kaltiainen, projektassistent, tfn, +358 295 350 016, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.