Utrikesminister Soini till Enare – skolturnén fortsätter

Utrikesminister Soini till Enare – skolturnén fortsätter

Utrikesminister Timo Soini besöker Enare den 17 september. Han ska delta i Arktiska parlamentarikerkonferensen och göra ett besök i gymnasiet Ivalon lukio.

Arktiska parlamentarikerkonferensen samlar kring femtio parlamentariker från den arktiska regionen. Deltagarna företräder alla de nordiska länderna, Kanada, Ryssland, Europaparlamentet, ursprungsbefolkningarnas organisationer och Arktiska rådets observatörsstater, såsom Kina och Singapore. Under mötet behandlas bland annat utvecklandet av kommunikationsförbindelserna, klimatförändringens konsekvenser och frågor som rör företagens samhällsansvar.

Utrikesminister Soini deltar i konferensens första del och håller ett anförande där han granskar Finlands pågående ordförandeskap i Arktiska rådet.

Efter konferensen besöker minister Soini Ivalon lukio och fortsätter på så vis den skolturné han inledde förra året. Det övergripande temat för skolturnén är utrikes- och säkerhetspolitikens betydelse i arbetet för att förebygga våldsam radikalisering. Våldsam radikalisering är ett växande hot i världen, även i Finland, som kan förebyggas bland annat genom en aktiv politik för de mänskliga rättigheterna, genom att stärka kvinnors och flickors ställning samt genom fredsmedling och krishantering. På alla dessa områden är det internationella samarbetet viktigt.

”Förebyggandet av våldsam radikalisering kräver samarbete, precis som andra globala säkerhetshot. Ingen stat kan lösa dessa problem på egen hand”, påminner Soini.

Utrikesminister Soini inledde sin skolturné i november 2017 och har sedan dess besökt flera skolor både i huvudstadsregion och i andra delar av landet. Målet med skolturnén är att möta ungdomar och diskutera deras samhälleliga deltagande och möjligheter att påverka. 

”Det här engagerar mig och jag har för avsikt att turnera i hela Finland också i höst. Mitt budskap är klart och tydligt: för människovärdet och mot radikalisering. En viktig del av besöket är att diskutera och ställa frågor. De finländska ungdomarna är smarta. Jag har lärt mig mycket av dem och det tänker jag fortsätta göra.”

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn tfn +358 46 923 4581

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.