Utrikesminister Soini till EU-utrikesministermöte i Wien

Utrikesminister Soini till EU-utrikesministermöte i Wien

Ett informellt möte för EU:s utrikesministrar, ett så kallat Gymnichmöte, ordnas i Wien den 30–31 augusti. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet.

På mötets dagordning står situationen i Mellanöstern, de transatlantiska relationerna, Västra Balkan och det multilaterala samarbetet. Angående läget i Mellanöstern diskuterar utrikesministrarna EU:s politik i regionen och den senaste tidens utveckling i bland annat Syrien, Gaza, Iran och Jemen.

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Förenta staternas president Donald Trump möttes den 25 juli i Washington. Utrikesministrarna ska diskutera de transatlantiska relationernas nuläge och utveckling. Finland framhåller att EU bör stå enat inför utmaningar i de transatlantiska relationerna. Förenta staterna behöver EU som partner för att kunna hantera globala problem.

Mötet fortsätter på fredagen med en diskussion om Västra Balkan utifrån resultaten av toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkan, som ordnades i Sofia i maj. I det inofficiella utrikesministermötet deltar i regel också en del av kandidatländernas utrikesministrar (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet). I diskussionen framhåller Finland att de länder där medlemskapsprocessen pågår, i enlighet med sina förpliktelser, bör harmonisera sin utrikespolitik med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Gymnichmötet avslutas med en diskussion om multilateralt samarbete som en del av EU:s samstämmiga och fungerande utrikes- och säkerhetspolitik.

I samband med sin resa kommer minister Soini att delta i invigningen av Finlands nya ambassadlokal i Wien.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 351 960, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 535 1780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.