Utrikesminister Pekka Haavisto värd för de nordiska och baltiska utrikesministrars möte den 2 juni 2021

Utrikesminister Pekka Haavisto värd för de nordiska och baltiska utrikesministrars möte den 2 juni 2021

Finland är i år ordförande för de nordiska och de baltiska ländernas samarbete (NB8). Finland ordnar det andra utrikesministermötet under sitt ordförandeskap onsdagen den 2 juni. På grund av coronaläget hålls mötet virtuellt.

Mötet leds av utrikesminister Pekka Haavisto och utrikesministrarna kommer att diskutera bland annat aktuella OSSE- och FN-frågor samt andra utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden.  

”De nordiska länderna och Baltikum hör till de viktigaste referensgrupperna för Finland. Trots att möten i nuläget måste hållas virtuellt är det viktigt för oss att kunna utbyta åsikter om aktuella frågor med våra nära partnerländer. Den senaste utvecklingen i Belarus och Ukraina kommer säkert att lyftas fram i diskussionen, likaså resultaten från Arktiska rådets ministermöte i Reykjavik”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information: 
Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725
Anu Korppi, NB8-koordinator, enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 481