Utrikesminister Haavisto deltar i IAEA:s konferens om nukleärt säkerhetsskydd

Utrikesminister Haavisto deltar i IAEA:s konferens om nukleärt säkerhetsskydd

Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Wien den 10 februari för att delta i Internationella atomenergiorganets konferens om nukleärt säkerhetsskydd. I Wien träffar Haavisto också Österrikes utrikesminister Alexander Schallenberg och ministern för klimat-, miljö- och energifrågor Leonore Gewessler.

Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency, IAEA) grundades 1957 och är en självständig organisation inom FN. IAEA har till uppgift att främja fredlig och trygg användning av kärnkraft samt att se till att de kärnämnen som den övervakar inte används för militära eller andra ändamål. Finland är aktivt i det internationella samarbetet för nukleär säkerhet inom IAEA och har bland annat varit samordnare för det internationella nätverket mot nukleär terrorism (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism).

Utrikesminister Pekka Haavisto kommer också att föra diskussioner om Finlands och Österrikes bilaterala relationer, om läget i Mellanöstern och EU:s utvidgning. Under sin resa har utrikesminister Haavisto även möten med IAEA:s generaldirektör Rafael Gross och generaldirektören för FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC Ghada Walyn.

Ytterligare information: Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn + 358 50 514 5811, och Christian Heikkinen, ambassadråd, tfn +358 50 447 7692

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.