Utrikesminister Haavisto är värd för nordiskt utrikesministermöte

Utrikesminister Haavisto är värd för nordiskt utrikesministermöte

Utrikesminister Pekka Haavisto är ordförande vid de nordiska utrikesministrarnas möte måndagen den 3 maj 2021.

Finland är ordförandeland för det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet (N5) i år. Utrikesministermötet ordnas virtuellt på grund av coronaläget.

Utrikesministrarna kommer att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, Ryssland, Sveriges ordförandeskap i OSSE och FN-ärenden. 

Mer information:

Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.