Utrikesminister Haavisto deltar i möte för EU:s utrikesministrar

Utrikesminister Haavisto deltar i möte för EU:s utrikesministrar

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel måndagen den 12 juli. Mötets huvudteman är Etiopien, den strategiska kompassen samt den politiska geografin och den nya digitala tekniken. Vid mötet antas också slutsatser om EU:s förbindelsepolitik. I samband med utrikesrådet ordnas ett lunchmöte med Israels utrikesminister och en informell arbetsfrukost med Egyptens utrikesminister. I Bryssel deltar minister Haavisto också i ett NB6-möte mellan de nordiska och baltiska länderna och i ett N3+1-möte mellan Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Utrikesrådet ska diskutera det aktuella läget i Etiopien och EU:s handlingsalternativ, som är indelade i tre pelare: det humanitära läget, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och av den internationella humanitära rätten samt det politiska spåret. Utrikesminister Pekka Haavisto har varit EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrells representant i regionen och rapporterat om sina två tidigare resor till Etiopien och regionen vid utrikesrådets möten den 22 februari och den 19 april 2021.

Utrikesministrarna ska också föra en diskussion om EU:s strategiska kompass. Rådet väntas ge politisk vägledning när det gäller att fastställa riktlinjerna för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, den så kallade strategiska kompassen, som omfattar krishantering, resiliens, utvecklande av kapaciteterna och partnerskap.

Utrikesrådet ska dessutom diskutera den utrikespolitiska dimensionen av ny digital teknik. Det är utrikesministrarnas första diskussion om temat. Bakgrunden till detta är det växande behovet av en integrerad och samordnad utrikespolitik inom EU i fråga om detta tema som genomsyrar olika politikområden från datanäts-, industri- och handelspolitik till säkerhets- och försvarspolitik.

Utrikesrådet ska anta slutsatser om förbindelsepolitiken. Under de senaste åren har frågan ställts i fokus för den internationella politiken. Förbindelsepolitiken fokuserar särskilt på att bedöma och förutse de politiska konsekvenserna av trafikförbindelser, energiförbindelser och digitala förbindelser samt mänskliga förbindelser vad gäller utbildning, forskning, innovation, kultur och turism. Samtidigt fokuserar politiken på att stärka de positiva utvecklingstrenderna.

På utrikesrådets agenda står också andra aktuella frågor, såsom Sydkaukasien, Afghanistan, Libanon och Belarus.

I samband med utrikesrådet ordnas också ett lunchmöte med Israels utrikesminister. Egyptens utrikesminister gästar en informell arbetsfrukost före utrikesrådet.

Under sitt besök i Bryssel deltar utrikesminister Haavisto också i NB6-mötet mellan de nordiska och baltiska länderna och i N3+1-mötet mellan Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

 

Ytterligare information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 78

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.