Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till Washington

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till Washington

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen besöker Washington D.C. den 11–12 februari.

Under sitt besök träffar minister Anne-Mari Virolainen Förenta staternas handelsminister Wilbur Ross och andra företrädare för statsförvaltningen. Minister Virolainen besöker också kongressen. Besökets syfte är att diskutera aktuella handelspolitiska frågor och stärka de bilaterala relationerna inom handel och ekonomi.

”Förenta staterna är en viktig handelspartner för Finland och Europa, och därtill har landet en central roll för det multilaterala handelssystemets framtid. Jag ser med intresse fram emot diskussionerna med handelsminister Ross, och de andra jag ska möta, om Förenta staternas syn på olika handelsfrågor” säger minister Virolainen.

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 40 352 0463, och Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn +358 50 336 3856

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.