Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen: Finland beviljar 5,45 miljoner euro i humanitärt bistånd till kriser i Afrika och ökar sitt stöd till FN:s katastroffond

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen: Finland beviljar 5,45 miljoner euro i humanitärt bistånd till kriser i Afrika och ökar sitt stöd till FN:s katastroffond

Enligt FN:s färska uppskattning (Global Humanitarian Overview 2019) uppgår det totala behovet av humanitärt bistånd till cirka 22 miljarder euro 2019.

Totalt 132 miljoner människor i cirka 40 länder, huvudsakligen i Afrika och Mellanöstern, är i behov av nödhjälp. Den värsta humanitära krisen för närvarande pågår i Jemen, men situationen är mycket svår även i Syrien, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Nigeria och Sydsudan.

”Tyvärr kommer behovet av humanitärt bistånd fortfarande att vara mycket stort, vilket beror i synnerhet på utdragna konflikter. Finlands mål är att effektivt och i god tid stödja de nödställda även i svåra förhållanden. I de sista stödbesluten för i år ligger betoningen på Afrika, då Finland beviljar kriserna där totalt 5,45 miljoner euro i humanitärt bistånd. Dessutom ökar vi vårt stöd till FN:s katastroffond”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Genom besluten stöder Finland FN:s flyktingorganisation UNHCR:s arbete i Demokratiska republiken Kongo med 2 miljoner euro, arbetet i Sydsudan med 1,5 miljoner euro och arbetet i Nigeria med 1 miljon euro. Dessutom beviljar Finland 950 000 euro till Etiopien genom Röda Korset. Alla dessa länder lider av interna eller regionala konflikter, och nödhjälp behövs för att rädda människoliv. Finlands stöd är viktigt, eftersom stora humanitära biståndsinsatser i Afrika lider av underfinansiering och de tidigare stödbesluten i år fokuserade på kriser i Mellanöstern, framför allt på kriserna i Jemen och Syrien. I höstas har utrikesministeriet dessutom genom ett snabbt finansieringsbeslut beviljat Finlands Röda Kors 100 000 euro för nödhjälp efter jordbävningen på ön Sulawesi i Indonesien.

Under det gångna året har Finland beviljat totalt 72,5 miljoner euro i humanitärt bistånd. Mest stöd har kanaliserats till FN:s flyktingorganisation UNHCR (20 miljoner euro) och till hanteringen av krisen i Syrien (12,6 miljoner euro). Det humanitära arbetet i Jemen har Finland stött med 3 miljoner euro i år.

Största delen av stödbesluten för 2019 bereds i början av nästa år. Vid ett toppmöte om humanitärt bistånd i New York den 7 december meddelade Finland att landet ökar sitt stöd till FN:s katastroffond (Central Emergency Response Fund, CERF) med en miljon euro nästa år. Finlands stöd till fonden uppgår således till 8 miljoner euro. FN:s katastroffond gör det möjligt att snabbt inleda biståndsarbetet vid akuta kriser och stödja biståndsinsatser som lider brist på finansiering. Genom FN:s katastroffond har man i år stött till exempel det humanitära arbetet i Jemen med 50 miljoner dollar.


Närmare information om mottagare av Finlands humanitära bistånd 2018: https://um.fi/documents/35732/0/humanitaarinen+apu+2018+%281%29.pdf/f09ebfcc-4469-cec7-9e7f-ec2d290606ac

Ytterligare information: Claus Lindroos, enhetschef, tfn +358 295 351 234, Pilvi Taipale, ansvarig tjänsteman, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, +358 295 350 322.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.