Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till utvecklingsministrarnas möte i Bryssel

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till utvecklingsministrarnas möte i Bryssel

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i utrikesrådets möte i Bryssel den 26 november 2018. Utvecklingsministrarna ska behandla kommissionens initiativ angående Afrika, EU:s fleråriga budgetram samt jämställdhet och våld mot kvinnor.

Afrika är ett centralt tema för mötet. Ministrarna ska diskutera kommissionens meddelande om Alliansen mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen i Afrika. Genom investeringsprogram som startas med hjälp av offentliga utvecklingsmedel vill man särskilt stödja sysselsättningen bland ungdomar och kvinnor och en utveckling av den privata sektorn.

Ministrarna ska också fortsätta diskussionen om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och de finansieringsinstrument som används för att genomföra EU:s utvecklingspolitik. Ett av dessa instrument är Europeiska fonden för hållbar utveckling. Ministrarnas diskussion om fonden och reformen av den har en koppling till finansieringen av alliansen med Afrika.

Minister Anne-Mari Virolainen deltar också i en lunch där utvecklingsministrarna diskuterar jämställdhets- och människorättsfrågor, i synnerhet våld mot kvinnor, med mottagarna av Nobels fredspris Nadia Murad och Denis Mukwege. Under eftermiddagen har minister Virolainen också enskilda möten med kommissionären för internationellt samarbete och utveckling Neven Mimica.

Ytterligare information: Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200, och Anni Mäkeläinen, attaché, enheten för utvecklingspolitik, tfn +358 295 350 342

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi