Minister Virolainen deltar i möte för Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission

Minister Virolainen deltar i möte för Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskommission

Den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar sammanträder i Sankt Petersburg den 30 oktober 2018. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen är Finlands ordförande vid mötet. Vice premiärminister Dmitrij Kozak är Rysslands ordförande.

”Vårt grannland Ryssland är en viktig marknad för Finland. Kring 900 finländska förtag har verksamhet i landet och finländska företag har investerat ca 12 miljarder euro i Ryssland. Det är med andra ord viktigt att vi upprätthåller kontakter, främjar samarbete och löser problem i samarbetskommissionens olika sammansättningar”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Den ekonomiska samarbetskommissionens syfte är att förbättra finländska företags verksamhetsförutsättningar i Ryssland och skapa kontakter mellan företag. Under samarbetskommissionen arbetar 15 arbetsgrupper för olika sektorer och regionala arbetsgrupper. Under samarbetskommissionens möte behandlas arbetsgruppernas ärenden och företagens eventuella problem. Föregående fullskaliga möte ordnades 2016. Arbetsgrupperna har fortsatt det konkreta tekniska arbetet till exempel inom trafiksektorn, tullområdet och skogsindustrin.

EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av den illegala annekteringen av Krim och östra Ukraina är fortfarande i kraft.

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 633 eller Mari Ahmed, utrikessekreterare, Rysslandsenheten, tfn +358 50 468 9255 

Efter den ekonomiska samarbetskommissionens möte tisdagen den 30 oktober hålls en presskonferens i Sankt Petersburg. Kontakt: Anna Laine, pressattaché, Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg, tfn +7 931 350 5805.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.