Utrikesförvaltningen ska genomgå en reform – arbetsgruppen inleder arbetet den 4 september

Utrikesministeriet har tillsatt en intern arbetsgrupp för att bereda reformen av utrikesförvaltningen i enlighet med regeringsprogrammet. Arbetsgruppens mandatperiod börjar den 4 september och går ut i december när slutrapporten och rekommendationerna överlämnas till utrikesministeriets ministrar.

Reformen grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Syftet med reformen är att fokusera på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska intressen, på ekonomisk tillväxt, internationella ekonomiska relationer och teknisk utveckling.

”I stort sett har utrikesministeriets organisation sett likadan ut sedan 1998. På 25 år har det hänt mycket, och förändringarna borde också synas i utrikesförvaltningen”, säger utrikesminister Elina Valtonen.

Resurser riktas främst till länder som är strategiskt viktiga för Finland. Detta gäller såväl beskickningar som ekonomiska relationer, säkerhetspolitiskt samarbete och utvecklingssamarbete.

Arbetsgruppens ordförande är politisk statssekreterare Lauri Tierala och vice ordförande understatssekreterare Pekka Puustinen.

Ytterligare information

  • Lauri Tierala, politisk statsekreterare, tfn +358 295 350 998
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.