Ambassadör Terhi Hakala utnämnd till EU:s särskilda representant för Centralasien

Ambassadör Terhi Hakala utnämnd till EU:s särskilda representant för Centralasien

Europeiska unionens råd har utsett ambassadör Terhi Hakala till Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien från och med den 1 juli 2021.

EU:s särskilda representanter är underställda den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell och stöder hans arbete för att genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). De särskilda representanterna har en central roll i att utveckla den gemensamma EU-politiken och öka EU:s inflytande. 

Den särskilda representanten för Centralasien har till uppgift att samordna EU:s långsiktiga och strategiska samarbete med länderna i regionen. Det mångsidiga samarbetet kretsar bland annat kring säkerhetsfrågor, rättsstatsutvecklingen, energi, miljö, vatten, klimatförändringar, utbildning och mänskliga rättigheter samt i synnerhet kvinnornas ställning.  

I enlighet med EU:s strategi för Centralasien främjas också affärsmiljöns utveckling och investeringsklimatet samt en hållbar konnektivitet.  

Finland arbetar aktivt för unionens mål genom att främja den politiska dialogen och de ekonomiska relationerna och genom att genomföra utvecklingssamarbetsprojekt i regionen.

Terhi Hakala har tidigare bland annat varit chef för Finlands ständiga representation i Genève, chef för utrikesministeriets östavdelning, Finlands ambassadör i Indien, chef för OSSE-insatsen i Georgien och ambulerande ambassadör i Sydkaukasien. För närvarande är Hakala ambassadör för motverkandet av hybridhot vid utrikesministeriets politiska avdelning.

Centralasiens strategiska betydelse växer hela tiden på grund av grannskapet med Afghanistan. 

”EU är en välkommen partner som bidrar till stabiliteten och problemlösningen i Centralasien. EU har flera verktyg för att främja återhämtningen efter den globala pandemin. I den särskilda representantens mandat är det särskilt viktigt att stärka det regionala samarbetet och stabiliteten tillsammans med länderna i regionen och andra internationella aktörer. Under de kommande åren kommer det att bli allt viktigare”, konstaterar Hakala. 

Länderna i Centralasien är Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Ytterligare information: Mikko Kivikoski, Biträdande avdelningschefen för Östavdelningen, tfn 0295 350 773 och Anna-Mari Wong Hämäläinen, Rådet för utrikesfrågor, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkrerhetspolitik, tfn 0295 350 498

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.