Finland förbereder sig på Ukrainas återuppbyggnad

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio gav den 28 juli ett uppdrag som handlar om att utarbeta en plan om Finlands medverkan i Ukrainas återuppbyggnad.

Uppdraget har sin grund på regeringsprogrammet. Enligt det ska regeringen i samarbete med näringslivet och Team Finland-nätverket utarbeta en nationell plan om Finlands deltagande i Ukrainas återuppbyggnad.

Det huvudsakliga ansvaret för samordningen av planarbetet med de berörda aktörerna inom statsförvaltningen och näringslivet axlas av utrikesministeriets östavdelning.

”Vårt starka stöd till Ukraina som invaderats av Ryssland fortsätter. Samtidigt förbereder vi oss för att återuppbygga ett självständigt och demokratiskt Ukraina. Därför är ett nära och systematiskt samarbete mellan de olika aktörerna viktigt”, säger minister Ville Tavio.

I den inledande fasen av planarbetet samarbetar utrikesministeriet intensivt med arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. Syftet är att stärka finländska företags och näringslivets rådgivningstjänster och komma på finansieringslösningar som gör det lättare för företagen att delta i återuppbyggnaden av Ukraina. I den andra fasen ska det tas fram en plan på längre sikt som också kommer att innehålla en beräkning av användningen av anslagen för utvecklingssamarbete.

Finland har gett Ukraina sammanlagt 1,7 miljarder euro i stöd efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Stödet har kanaliserats genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt i form av civil- och försvarsmateriel.

 

Mer information

  • Janna Rantanen, utrikeshandels- och utvecklingsministers specialmedarbetare, tfn 050 472 4228
  • Sirpa Oksanen, chef för enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 050 414 5349
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi