Finland stöder bättre tillgång till vaccin i utvecklingsländer

Finland stöder bättre tillgång till vaccin i utvecklingsländer

Finland stöder den internationella vaccinalliansen Gavi med 10 miljoner euro 2021.

 

Vid det internationella vaccintoppmötet den 2 juni meddelade Finland om ett bidrag på 10 miljoner euro för att stödja den globala solidariteten för vaccinering. Finlands stöd kanaliseras genom den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner Covax AMC (Advanced Market Commitment), som samordnas av vaccinalliansen Gavi. Syftet är att säkerställa att tillgången till coronavaccin förbättras i utvecklingsländer och att vaccinen fördelas rättvist. Det är nödvändigt att stödja utvecklingsländernas tillgång till vaccin både av global solidaritet och med tanke på EU:s egen hälsosäkerhet och ekonomi.

Japans premiärminister Yoshihide Suga och ordföranden för Gavis styrelse José Manuel Barroso var värdar för det virtuella toppmötet. Mötet sammanförde statschefer, företrädare för den privata sektorn och det civila samhället samt viktiga tekniska partner. Toppmötets syfte var att förbättra tillgången till coronavaccin i utvecklingsländerna. Finland representerades av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”För att vi ska få slut på pandemin krävs det multilateralt samarbete och att vi förbättrar tillgången till vacciner över hela världen. Stödet till Gavi avspeglar Finlands engagemang för större solidaritet i fördelningen av vaccinet. Vårt mål är att fortsätta att stödja Gavi också 2022, eftersom pandemins konsekvenser kommer att vara långvariga”, säger minister Skinnari.

Därtill har regeringen föreslagits tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro för utvecklingsländernas vaccinationsbehov som en del av den tredje tilläggsbudgeten för 2021. I tilläggsfinansieringen betonas humanitära aspekter som grund för fördelningen av vaccin. Förslaget är bundet till vaccindoser som blir över av Finlands kvot av EU:s gemensamma upphandling av vacciner.

Finland har tillsammans med de övriga EU-länderna och Europeiska kommissionen förbundit sig till att agera solidariskt i hanteringen av pandemin. Det innebär att läkemedel, vaccin och test ska fördelas jämlikt. Mekanismen för förhandsbeställning av vaccin Covax AMC har som syfte att tillgodose utvecklingsländernas behov. Covax är den viktigaste kanalen för multilateralt samarbete för att säkerställa lika tillgång till coronavacciner. EU är en central stödjare av mekanismen.

Ytterligare information:

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729, och Iina Älli, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 50 314 5285

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi