Finland stöder utvecklingsländernas internationella handel med en miljon euro

Finland stöder utvecklingsländernas internationella handel med en miljon euro

Finland stöder Världshandelsorganisationens (WTO) fonder för tekniskt bistånd med drygt en miljon euro 2021–2022 för att stärka utvecklingsländernas kapacitet att bedriva handel. Avtalet stadfästes den 10 juni i Genève.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari framhåller att det också ligger i Finlands intresse att utvecklingsländerna deltar i det regelbaserade handelssystemet och har full förmåga att bedriva internationell handel.

”Handelns betydelse för fattigdomsbekämpningen och den ekonomiska utvecklingen är obestridlig, och dess betydelse kommer att vara ännu större efter pandemin. Med hjälp av Finlands stöd stärks utvecklingsländernas förmåga att utnyttja handelns globala regelsystem och att delta i den internationella handeln”, säger minister Skinnari.

Finland stöder tre fonder. WTO-fonden Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF) stöder utbildning för politiker och tjänstemän som handhar handelspolitiken i utvecklingsländer. Verksamheten stärker utvecklingsländernas möjligheter att förhandla om, genomföra och utnyttja WTO-avtalen. Organisationen Standards and Trade Development Facility (STDF) stöder utvecklingsländernas kunnande om sanitära och fytosanitära bestämmelser och bidrar till att förbättra exportprodukternas säkerhet och kvalitet. WTO-fonden Trust Fund for the Participation of Least Developed Countries at the 12th Ministerial Conference (LDC-MC12) gör det möjligt för ministrar från de fattigaste utvecklingsländerna att delta i WTO:s tolfte ministerkonferens.

Ytterligare information: Mika Vehnämäki, handelsråd, tfn 040 739 3814

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.