Finland stöder offren för orkanen i Moçambique

Finland stöder offren för orkanen i Moçambique

Moçambique som sedan mitten av mars återhämtar sig efter orkanen får stöd från Finland via Finlands Röda Kors, FN:s katastroffond och finländsk experthjälp.

Finlands Röda kors (FRK rf) bygger för närvarande ett fältsjukhus som har beviljats stöd för 200 000 euro av utrikesministeriet. Finlands biståndstransporter och biståndsarbetare från Röda Korset anlände till Moçambique under veckoslutet. Fältsjukhuset upprätthålls av Finlands och Kanadas Röda Kors i ett område där det bor cirka 300 000 människor.

Orkanen Idai drog in över Moçambique den 14 mars och orsakade förödelse även i Malawi och Zimbabwe. Tillsvidare har den krävt över 850 dödsoffer i området, och cirka 3 miljoner människor är i behov av nödhjälp. Den största förödelsen drabbade Moçambique, där antalet dödsfall redan är över 500. I fråga om förödelsen och konsekvenserna kan stormen anses vara en av de värsta som drabbat Afrika.

Finlands planering av hjälpen i nödsituationer innefattar beredskap för akuta kriser. De snabbaste besluten om den hjälp som beviljades till Moçambique fattades inom några timmar efter det att ansökan togs emot.

FN:s katastroffond CERF kom snabbt fram med ett belopp på 20 miljoner dollar så att hjälpen kunde inledas omedelbart efter katastrofen. Finland har understött CERF-fonden ända sedan den upprättades, och i år omfattar Finlands stöd till fonden 8 miljoner euro.

Genom Finlands Röda Kors har utrikesministeriet riktat sammanlagt 500 000 euro i humanitär hjälp till Moçambique. Det stöd som Finlands Röda Kors ger är en del av den hjälpoperation som samordnas av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Sådana akuta kriser såsom orkanen i Moçambique kräver snabba insatser och god beredskap av biståndsorganisationerna. Av de som finansierar insatserna förutsätts det att finansieringen är flexibel och förutsägbar. Nästan hälften av den humanitära hjälpen från Finland, 35 miljoner euro detta år, används för sådana allmänna bidrag som biståndsorganisationerna får bestämma om själva på basis av behoven.

När det uppkommer en humanitär kris behövs det utöver pengar också förnödenheter och experthjälp. Finland har genom beslut av inrikesministeriet sänt experter till Moçambique via etablerade internationella mekanismer.

Katastrofer får särskilt förödande följder i utvecklingsländer. På internationell nivå stöds katastrofberedskapen i världens alla länder genom den FN-strategi som strävar efter att minska riskerna för katastrofer (UNISDR), och Finland stöder detta arbete med en finansiering på en miljon euro per år.

Ytterligare information: Claus Lindroos, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 132 1416.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.