Finland stöder utvecklingen i världens fattigaste länder med 114 miljoner euro

Finland stöder utvecklingen i världens fattigaste länder med 114 miljoner euro

Finland deltar med 114 miljoner euro i påfyllnaden av Internationella utvecklingsfonden IDA, som hör till Världsbanksgruppen. Fonden stöder världens fattigaste länder.

Över 60 givarländer och företrädare för utvecklingsländer har enats om en påfyllnad av Internationella utvecklingsfonden (International Development Association, IDA) för 2020–2023. Av hela tilläggsfinansieringen på cirka 73 miljarder euro är den andel som givarländerna betalar med medel för utvecklingssamarbete cirka 21 miljarder euro. Resten består av utvecklingsländernas återbetalningar av tidigare lån och av marknadsfinansiering.

IDA beviljar huvudsakligen mjuka lån och gåvofinansiering till de fattigaste utvecklingsländerna. De deltagande staterna förhandlar om fondens finansiering vart tredje år. Under finansieringsperioden 2017–2020 stödde Finland fonden med 105 miljoner euro, vilket betyder att det nu utlovade gåvobiståndet är cirka 8,5 procent större än det tidigare.

IDA främjar hållbar utveckling och avskaffande av fattigdom och ojämlikhet. I IDA betonas framför allt kvinnors och flickors rättigheter och ställning, ökning av sysselsättningen, näringarna och välfärden i utvecklingsländer, stärkande av förvaltningen och kapaciteten att uppbära skatt, bekämpning av och anpassning till klimatförändringarna samt ställningen för personer med funktionsnedsättning.

”Genom IDA får Finland påverka riktningen för och innehållet i ett betydande finansieringspaket inom utvecklingssamarbete. Jag är stolt över att vi tillsammans med likasinnade länder har lyckats styra fondens arbete i en sådan riktning att många utvecklingspolitiska mål som är viktiga för Finland har fått en mer framträdande roll. Det gäller till exempel klimatåtgärder, kvinnors och flickors rättigheter och i synnerhet ställningen för personer med funktionsnedsättning”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, och Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 050 344 1014

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.