Finland investerar i främjande av vindkraftsel i Afrika

Finland investerar i främjande av vindkraftsel i Afrika

Internationella finansieringsbolaget IFC, som är en del av Världsbanken, har nyligen investerat finländska medel i en projekthelhet vars mål är att avsevärt öka vindkraftskapaciteten i Afrika. Samarbetet mellan Finland och IFC fördjupas dessutom genom nytt stöd till innovativa energiprojekt i de fattigaste länderna.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen ska i samband med Världsbankens årsmöte, som för närvarande äger rum på Bali i Indonesien, underteckna ett samarbetsavtal med Internationella finansieringsbolaget IFC. Avtalet gäller tekniskt bistånd.

I praktiken används Finlands finansiering på 1,54 miljoner euro till att stödja utvecklingen av klimatprojekt särskilt i de fattigaste länderna. Pengarna kan användas till exempel till forskning kring möjligheterna att utnyttja vågenergi och lagra el. De kan också användas till att utveckla helt nya intäktsmodeller.

”Över en miljard människor saknar fortfarande el, och med tanke på vår jord är det inte egalt om de använder fossila bränslen eller förnybara källor för att få el. Det bevisar den färska rapporten från FN:s klimatpanel”, säger minister Virolainen.

”Tillgången till el är en människorättsfråga i utvecklingsländer, och elbrist står i vägen för utvecklingen i samhället”, påpekar Virolainen.

Foto: Vindkraftsparken vid Turkanasjön i Kenya.
Vindkraftsparken vid Turkanasjön i Kenya är den största vindkraftsparken i Afrika mätt i antal vindkraftverk. Finland investerar via IFC i ett kraftverksprojekt som i huvudsak använder vindkraft och vars nominella effekt kommer att vara tio gånger så stor. Foto: Finnfund

En vindkraftskapacitet som motsvarar kärnkraftskapaciteten i Lovisa

Det nya samarbetsavtalet är en fortsättning på den klimatfond som Finland och IFC grundade i fjol. IFC investerar inom ramen för fonden sammanlagt 114 miljoner euro i kommersiella klimat- och energiprojekt i utvecklingsländer under de följande fyra åren. Denna investering bekostas av de finländska skattebetalarna. IFC ska dock betala medlen tillbaka med ränta till den finska staten under 25 år genom avkastningen på investeringarna.

”Klimatfonden Finland-IFC är ett viktigare verktyg än vad dess medel i euro ger vid handen när det gäller bekämpning av och anpassning till klimatförändringen. Medel ur fonden investeras i början av projekten och med måttfulla förväntningar på avkastning för att också engagera privat kapital som siktar på högre avkastning”, beskriver Virolainen.

Fonden gjorde sin första investering på tre miljoner euro i ett storprojekt som genomförs av energibolaget Gaia Energy, som har marockansk bakgrund. Bolaget har som mål att bygga sammanlagt 22 elproduktionsanläggningar i 9 länder i Afrika. Dessa anläggningar i Elfenbenskusten, Ghana, Etiopien, Kenya, Tanzania, Nigeria, Tunisien, Algeriet och Marocko ska i huvudsak använda vindkraft.

Kraftverkens nominella effekt är 3 gigawatt, vilket innebär att de ökar Afrikas nuvarande vindkraftskapacitet med cirka 50 procent.  Till och med enligt en försiktig bedömning producerar moderna vindkraftverk i denna storleksklass 7 terawattimmar el per år i Afrikas vindförhållanden. Detta motsvarar den sammanlagda elproduktionen i Fortums två kärnreaktorer i Lovisa.

IFC har också investerat egna medel i utvecklingsarbetet för kraftverken. Bolaget har som mål att tillsammans med Gaia Energy samla in privata investeringar i projekthelheten som kräver flera miljarder euro. Finlands finansiering har till uppgift att engagera privat kapital och främja öppnandet av marknaden i utvecklingsländer.

 

Ytterligare information:

  • Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200 (OBS! tidsskillnaden mellan Finland och Bali är +5 timmar)
  • Henri Horn, utvecklingspolitisk rådgivare (energiområdet), tfn +358 295 350 059
  • Nina Kataja, utvecklingspolitisk rådgivare (utvecklingspolitiska investeringar), tfn +358 295 351 785

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.