Finland är ordförande i Östersjöstaternas råd (CBSS) 2023–2024

Finland inleder sitt ordförandeskap i Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) den 1 juli 2023.

Ordförandeskapet löper över ett år. Finland tar över ordförandeskapet efter Tyskland.

Huvudteman under ordförandeskapet är övergripande säkerhet, krisberedskap och resiliens. Finlands mål är att stärka CBSS:s verksamhet både som underlag för den politiska diskussionen och det praktiska samarbetet inom ramen för den.

Fokus ligger särskilt på CBSS:s styrkor och arbete för att kunna möta konsekvenserna av allvarliga kriser i vår region. Därför betonas säkerhetsfrågor särskilt mycket.

Programmet för Finlands ordförandeskap i CBSS finns här (pdf, 563KB).

Östersjöstaternas råd är en samarbetsorganisation mellan Östersjöstaternas regeringar och den grundades 1992. Medlemmar är de nordiska länderna, de baltiska länderna, Tyskland, Polen och Europeiska unionen. 

CBSS-ländernas utrikesministrar sammanträder årligen på ordförandelandets inbjudan.

Mer information

  • Helena Tuuri, Östersjöambassadör, tfn +358 50 448 5019

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen förnamn.efternamn@gov.fi