Finland fortsätter att begränsa ryska medborgares inresor

Genom statsrådets principbeslut av den 6 juli 2023 fortsätter Finland att begränsa inresa för Ryska federationens medborgare. Ryska medborgares icke-nödvändiga resor till Finland och via Finland vidare annanstans till Schengenområdet begränsas fortsättningsvis tills vidare. Samtidigt skärps begränsningarna i fråga om affärsresenärer, fastighetsägare och studerande.

Affärsresenärer får i fortsättningen resa endast till Finland, medan genomresa till andra länder förbjuds. Dessutom ska affärsresenärer i fortsättningen ha en nödvändig orsak att personligen sköta ärenden i Finland. Av fastighetsägare krävs också en grund för personlig närvaro. Studerande tillåts i fortsättningen endast delta i utbildning som leder till examen eller i studier som utförs som en del av examen (t.ex. utbytesstudier), inte exempelvis i kurser vid folkhögskolor.

I principbeslutet fastställer statsrådet de riktlinjer som ska beaktas vid bedömningen av villkoren för inresa för ryska medborgare, vid beviljande av visum och vid bedömningen av förutsättningarna för viseringars giltighet. Utrikesministeriet ansvarar för genomförandet av begränsningarna när det gäller beviljande av visum och Gränsbevakningsväsendet när det gäller inresa.  

Genom principbeslutet förnyas statsrådets principbeslut av den 29 september 2022. De nya begränsningarna träder i kraft den 10 juli 2023 kl. 00.00 och de gäller tills vidare.

Ytterligare information:

Utrikesministeriet:

Leena Liukkonen, biträdande avdelningschef, tfn +358 295 351 547

Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef, tfn +358 295 350 773

Gränsbevakningsväsendet:

Tero Hirvonen, gränskontrollenhetschef
tero.hirvonen@raja.fi

Gränsbevakningsväsendets medienummer +358 50 456 2862

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi