Finland och Indien intensifierar sitt samarbete kring cybersäkerhet och på rymdområdet

Finland och Indien intensifierar sitt samarbete kring cybersäkerhet och på rymdområdet

Finland och Indien har som mål att öka kunskapsutbytet och samarbetet mellan experter och myndigheter inom cybersäkerhet och på rymdområdet.

I samband med ett möte mellan utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen och Indiens utrikesminister Vijay Kumar Singh den 10 januari undertecknades två samförståndsavtal. Det ena gäller Finlands och Indiens samarbete inom cybersäkerhet och det andra om samarbete kring utnyttjande av yttre rymden för fredliga ändamål. Statssekreterare Anttonen besökte Indien den 8–10 januari 2019.

De ansvariga parterna i avtalet om cybersäkerhet är det finländska Cybersäkerhetscentret, som är underställt Transport- och kommunikationsverket, och Indian Computer Emergency Response Team som är den nationella CERT-enheten underställd ministeriet med ansvar för informationsteknik. Bakom samförståndsavtalet ligger parternas vilja att intensifiera samarbetet kring cybersäkerhetsfrågor. I dagens nätverkssamhälle rör de cyberhot som ett land eller en organisation möter i princip också alla andra. Samarbetets syfte är att förbättra partnernas tillgång till information och kunskap om olika cyberhot och att förbättra deras förmåga att förebygga och hantera störningar. Finland har länge haft kunnande om cybersäkerhet på mycket hög nivå.

Partner i samförståndsavtalet om rymdområdet är arbets- och näringsministeriet och den indiska rymdorganisationen Indian Space Research Organisation (ISRO). Indien kan erbjuda kostnadseffektiv uppskjutning av miniatyrsatelliter och finländska organisationer har ett växande intresse för egna satellitsystem. Tillsvidare har tre finländska satelliter skjutits upp från rymdcentret Satish Dhawan i Indien: Aalto-universitetets Aalto-1 i juni 2017, Finlands första kommersiella satellit Iceye Oy:s X-1 i januari 2018 och Reaktor Space Labs Hello World-satellit i slutet av november 2018.

Ytterligare information:
Om samarbetet mellan Finland och Indien i allmänhet: Ari Tasanen, ambassadråd, enheten för södra Asien, tfn +358 50 412 6881
Om cybersäkerhetssamarbetet: Jarkko Saarimäki, direktör, Cybersäkerhetscentret, tfn +358 295 390 576
Om rymdsamarbetet: Maija Lönnqvist, jurist, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 331 3791

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.