Finland och Sydafrika ordnar mentorskap för unga fredsmedlare

Finland och Sydafrika genomför tillsammans ett mentorprogram för unga fredsmedlare. Programmet publicerades av utrikesminister Elina Valtonen och statssekreteraren vid Sydafrikas utrikesministerium Zane Dangor på fredsmedlingsevenemanget National Dialogues Conference i Helsingfors den 11 juni.

I programmet väljs sammanlagt femton unga från olika länder, av vilka en från Finland och en från Sydafrika. Vid valet av övriga deltagare riktas särskild uppmärksamhet mot bred geografisk representation. Som unga definieras alla personer i åldern 18–29 i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution Unga, fred och säkerhet.

De unga som valts till programmet erbjuds utbildning i fredsmedling och en möjlighet bilda nätverk internationellt. Programmet genomförs i praktiken genom studiebesök i Pretoria och Helsingfors samt vid högkvarteren för olika internationella organisationer.

”För att uppnå hållbar fred krävs det att de unga engageras i fredsprocessen. Finland har förbundit sig att stödja ungas betydelsefulla deltagande i frågor som gäller fred och säkerhet. Unga har mycket kunnande med stort genomslag och inspirerande energi som vi behöver under dessa svåra tider. Jag är mycket stolt över att få offentliggöra detta fina initiativ”, säger utrikesminister Elina Valtonen.

Mentorskapsprogrammet för unga fredsmedlare är ett led i genomförandet av intentionsavtalet mellan Finland och Sydafrika. Avtalet ingicks i april 2023 i samband med president Sauli Niinistös statsbesök.

Mer information

  • Katja Ahlfors, ambassadråd, direktör, utrikesministeriets fredsmedlingscenter, tfn +358 295 350 191
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.