Finland ger coronabistånd till Indien, Afghanistan, Libanon och Niger

Finland ger coronabistånd till Indien, Afghanistan, Libanon och Niger

Finland besvarar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) vädjan om katastrofhjälp till Indien, Afghanistan, Libanon och Niger med tre miljoner euro. En miljon euro riktas till Indien, de övriga tre länderna får knappt 500 000 euro var. Därtill levererar Finlands Röda Kors materialbistånd.

Coronapandemin är fortsättningsvis allvarlig runtom i världen och drabbar särskilt hårt stater som redan är svaga. Genom IFRC: s vädjan riktas stödet i synnerhet till hälso- och sjukvårdssektorn, till att lindra de socioekonomiska konsekvenserna och till det praktiska genomförandet av vaccineringen, till exempel transporter, ordnandet av vaccineringarna och informationsspridning. 

Finlands bistånd kanaliseras genom Röda Korset.

”Det är viktigt att vi är solidariska med de länder som drabbats värst av coronapandemin. Det ligger också i Finlands intresse att coronaviruset besegras i hela världen. Genom att stödja internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen kan vi bemöta coronasituationen effektivt också under svåra förhållanden”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

IFRC: s vädjan uppgår till cirka 2,3 miljarder euro och den är allvarligt underfinansierad. För närvarande har vädjan samlat in cirka 1,59 miljarder euro. 

Ytterligare information: 
Lauratuulia Lehtinen, enhetschef, tfn 029 535 0184