Finländska myndigheter har hand om två barn från lägret al-Hol

Finländska myndigheter har hand om två barn från lägret al-Hol

Utrikesministeriet bekräftar att myndigheterna har hand om två finländska barn från lägret al-Hol som de ska ta hem dem till Finland. Myndigheterna kommer att hålla en presskonferens i Helsingfors vid en tidpunkt som meddelas senare.

Med tanke på barnens säkerhet och integritetsskydd offentliggör utrikesministeriet inte uppgifter om barnen och ger inte heller ut detaljer om myndighetsverksamheten utomlands. Det meddelas inte på förhand vilken väg eller på vilket sätt de återvänder. Det blir inte möjligt att fotografera. 

Utrikesministeriet ansvarar för stödåtgärderna till de återvändande i Syrien och från Syrien till Finland. Utrikesministeriet, inrikesministeriet och social - och hälsovårdsministeriet har tidigare informerat i ärendet den 19 december 2019: Myndigheterna är redo att ta emot barn från lägret al-Hol.

För mera information: Pekka Shemeikka, tf. chef för enheten för aktualitetskommunikation, tfn 050 311 23 61

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.