Finland i ledarroll i förhandlingarna om ministerdeklarationen från FN:s högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling den 6–15 juli

Finland i ledarroll i förhandlingarna om ministerdeklarationen från FN:s högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling den 6–15 juli

Temat för årets politiska högnivåforum High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) är hållbar återhämtning från pandemin. Finlands delegation leds av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands ständiga representant vid FN, ambassadör Jukka Salovaara leder förhandlingsprocessen för HLPF-ministerdeklarationen tillsammans med Iraks ständiga representant. Finlands mål i den ansedda facilitatorrollen är att säkerställa att deklarationen bidrar med mervärde med tanke på handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vid mötet framhåller Finland handlingsprogrammets bärande tanke om att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

”Coronapandemin har ökat den extrema fattigdomen och ojämlikheten och försvagat jämställdheten mellan könen. Efter pandemin måste Finland och andra rika länder stödja dem som har det globalt sett sämst ställt”, säger minister Skinnari.

I år tog Finland för första gången första plats i landsjämförelsen gällande hållbar utveckling. Resultaten av jämförelsen offentliggjordes den 14 juni. I Finlands inlägg hänvisar minister Skinnari till den nordiska välfärdsmodellen och tar upp skolmåltider som ett konkret exempel. Finland har som mål att främja skolmåltider också ute i världen. Minister Skinnari är skolmatssändebud för Världslivsmedelsprogrammet WFP.

”Skolmåltider är bevisligen ett av de effektivaste sätten att stödja barn. Också ute i världen har skolmat börjat betraktas som en investering i nationens framtid. I Finland har det serverats avgiftsfria skolmåltider i över 70 år i syfte att stödja barns lärande, näring och hälsa. Det finns efterfrågan på vårt finländska kunnande, och vi kommer att inrätta en global koalition för skolmåltider tillsammans med WFP. Målet till 2030 är att varje barn dagligen ska få en hälsosam måltid i skolan.”

Utöver det officiella programmet ordnas det tiotals sidoevenemang i samband med mötet. Finlands sidoevenemang hänför sig till evaluering av åtgärderna för Agenda 2030. Utvärderingen av planer, åtgärder och resultat hjälper till att rikta in politiken och medlen på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Under evenemanget behandlas också evalueringarna av hållbar utveckling i Costa Rica och Nigeria.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar tillsammans med Världshälsoorganisationen ett inofficiellt sidoevenemang med fokus på välfärdsekonomi. Evenemanget öppnas av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. Välfärdsekonomi är ett sätt att främja de globala målen för hållbar utveckling i samhället.

Årets tematiska diskussion kring målen för hållbar utveckling fokuserar på mål 1 (ingen fattigdom), mål 2 (ingen hunger), mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 10 (minskad ojämlikhet), 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap).

Mötet för uppföljning av hållbar utveckling ordnas virtuellt med undantag för dess inledande och avslutande sessioner.

 

Ytterligare information:

Kirsi Airio, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, utrikesministeriet

Helena Silvonen, utrikessekreterare, tfn 0295 351 134, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, utrikesministeriet

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.