Reetta Purontakanen blir press- och kulturattaché i Tokyo

Reetta Purontakanen blir press- och kulturattaché i Tokyo

Utrikesministeriet har utnämnt Reetta Purontakanen till press- och kulturattaché vid Finlands ambassad i Tokyo. Befattningen är treårig och tillträds den 22 oktober 2020.

Reetta Purontakanen. Foto: Kimmo Räisänen

Reetta Purontakanen flyttar till Tokyo från utrikesministeriets kommunikationsavdelning, där hon arbetat sedan början av 2018. Innan Purontakanen började arbeta vid utrikesministeriet har hon bland annat arbetat med civila krishanteringsuppdrag inom Europeiska unionen och som kommunikationschef för Storbritanniens ambassad i Finland.

Hon har en lång och omfattande erfarenhet av kommunikation samt en färsk syn på den kommande uppgiftens innehåll. På basis av sin tidigare karriär har Purontakanen mångsidigt kunnande om såväl samhällsrelationer och strategisk planering av Finlandsbilden som kriskommunikation och samarbete med utländska medier. Till sin utbildning är hon magister i militärvetenskaper från King's College London -universitetet.

”Jag är entusiastisk över att åka till Japan. I Japan förhåller man sig positivt och intresserat till Finland och den finländska kulturen. På denna goda grund vill jag genom dialog bygga upp ett allt mer omfattande arbete för Finlandsbilden, som hänger samman med denna tid och dess utmaningar. Det är en glädje och ett privilegium att hjälpa den japanska publiken att hitta nya finländska upplevelser", säger Purontakanen.

Press- och kulturattachén påverkar med hjälp av kommunikation, kultur och annan kommunikation främjandet av Finlands mål och Finlandsbilden för centrala målgrupper i Japan. Avsikten är att främja intresset för Finland som samarbetspartner inom olika branscher. Pressattachén arbetar dessutom i nära samarbete med Tokyos Team Finland och deltar till valda delar i ambassadens rapportering.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen, tfn 0295 351 351 samt Reetta Purontakanen, tfn 050 331 8186.