Rapport: Konkurrensen mellan stormakterna Förenta staterna och Kina kräver påpasslighet av finländska företag

Rapport: Konkurrensen mellan stormakterna Förenta staterna och Kina kräver påpasslighet av finländska företag

Förenta staternas och Kinas kamp om ekonomiskt och teknologiskt ledarskap tilltar och påverkar även finländska företag negativt. Finland och EU måste förbereda sig på det bättre, rekommenderar utrikesministeriet och Finlands Näringsliv EK i en färsk rapport.

I ett gemensamt projekt mellan utrikesministeriet och Finlands Näringsliv EK har stormaktstävlingens konsekvenser för finländska företag för första gången utretts. I projektet deltog 60 experter och 30 företag.

Konkurrens mellan Finlands viktiga ekonomiska partner påverkar oundvikligen finländska företag. Samarbetet med både Kina och Förenta staterna kan försvåras på grund av stormaktskampen. I värsta fall uppstår det en ekonomisk och teknologisk särutveckling (decoupling) mellan den amerikanska och den kinesiska marknaden. Detta kan i extrema fall innebära att vissa finländska företag måste välja mellan de två marknaderna. En del finländska företag har redan blivit tvungna att ändra sina leveranskedjor på grund av de begränsningar och risker som den skärpta konkurrensen mellan stormakterna medför.

I rapporten redogörs hur maktkampen mellan Kina och Förenta staterna kan påverka verksamheten i finska företag. De främsta exemplen är sanktioner, exportkontroll, finansiering och standardisering samt begränsning av marknadstillträde för produkter med dubbla användningsområden, dvs. produkter som lämpar sig för både civilt och militärt bruk.

Det är viktigt att finländska företag identifierar hur dessa metoder och de risker som är förknippade med dem syns i de internationella värdekedjorna, till exempel i underentreprenader, kundrelationer, produktutveckling och finansiering.

Konkurrensen om teknologiskt ledarskap syns särskilt inom branscher som är centrala för stormakternas nationella säkerhet. I Finland drabbar konsekvenserna i synnerhet teknikbranschen, inom vilken vi har mycket kunnande, företag och export. I extrema fall kan den ena stormakten till exempel vägrar släppa in en finländsk företagsprodukt på marknaden, om den innehåller teknik med ursprung i den andra stormakten.

”Företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen i Finland måste beakta konsekvenserna av stormaktstävlingen. I synnerhet små och medelstora företag behöver större medvetenhet om konkurrensens eventuella konsekvenser", konstaterar Pia Sarivaara, ansvarig tjänsteman vid utrikesministeriet och ledare för projektet. På hösten ordnas evenemang för både företag och den offentliga förvaltningen om stormaktstävlingens konsekvenser för finländska företag.

"Båda stormakterna erbjuder också i fortsättningen finländska företag betydande samarbetsmöjligheter och handelspotential. I samarbetet måste man dock vara medveten om att tävlingen mellan stormakterna eventuellt kan tillta", säger direktör Petri Vuorio från Finlands Näringsliv EK.

Bekanta dig närmare med rapporten ”Kina och Förenta staterna – en utmaning för företagen; stormaktstävlingens konsekvenser för finländska företag” (på finska)(Länk till en annan webbplats.). Rapporten är en del av Team Finland-verksamheten, som syftar till att stödja företagens internationella affärsverksamhet.

Ytterligare information:
Utrikesministeriet: Pia Sarivaara, ordförande för projektets samordningsgrupp, tfn 050 535 1243, pia.sarivaara@formin.fi
Finlands Näringsliv EK: Petri Vuorio, direktör, tfn 050 323 2979, petri.vuorio[at]ek.fi