Internationella rödakorskommitténs generaldirektör besöker Finland

Internationella rödakorskommitténs generaldirektör besöker Finland

Internationella rödakorskommitténs generaldirektör Yves Daccord besöker Finland den 6–7 september och träffar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Internationella rödakorskommittén (International Committee of the Red Cross, ICRC) är en av de viktigaste internationella organisationerna för humanitärt bistånd. ICRC framhåller sin opartiskhet och agerar särskilt i konfliktområden. Schweizaren Yves Daccord har varit ordförande för kommittén sedan 2010.

Under sitt besök i Finland träffar Daccord utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och ordföranden för riksdagens utrikesutskott. Samtidigt ordnas utrikesministeriets och ICRC:s årliga förhandlingar där man behandlar det humanitära tillståndet i världen och Finlands stöd till kommittén samt diskuterar frågor som rör internationell humanitär rätt.

ICRC är den tredje största mottagaren av Finlands humanitära bistånd. Organisationens arbete fokuserar främst på att skydda civilbefolkningen, på att återförena familjer, trygga verksamheten vid hälsostationer samt vatten och sanitet. År 2018 är Finlands stöd till kommittén 10,7 miljoner euro, varav största delen kanaliseras genom Finlands Röda Kors. Stödet riktas till Afghanistan, Jemen, Syrien, Libanon, Somalia och Sydsudan. Finlands Röda kors deltar i ICRC:s insatser med finansiering, material och personal.

Ytterligare information om besöket: Claus Lindroos, enhetschef, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 1321416

Ytterligare information om humanitära insatser: Kalle Löövi, chef för internationell biståndsverksamhet, Finlands Röda Kors, tfn +358 40 828 0880

Intervjuförfrågningar: Noora Kero, kommunikationsexpert, Finlands Röda Kors, tfn 040 581 1063, noora.kero@punainenristi.fi

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.