De nordiska samarbetsministrarna samlas i Borgå

De nordiska samarbetsministrarna samlas i Borgå

De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Borgå under ledning av minister Thomas Blomqvist den 21–22 juni 2021. Samarbetsministrarna ska diskutera samarbetet i kristider och genomförandet av den nordiska visionen. Det nordiska samarbetets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Vid mötet får ministrarna ta del av en översikt över aktuella gränshinderfrågor. Ordföranden för Gränshinderrådet Kimmo Sasi är gäst vid mötet. Översikten lyfter särskilt fram situationen i gränsområdena där restriktionerna på grund av coronapandemin i stor utsträckning har påverkat medborgarnas vardag. Vid mötet behandlas också stärkandet av den nordiska ekonomi- och projektförvaltningen och ministrarna kommer att anvisa samnordiska medel för att stödja fria medier i Vitryssland.

Mötet är det första fysiska mötet mellan de nordiska samarbetsministrarna sedan pandemin bröt ut. Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Mötet ordnas så att hälsosäkerheten beaktas och gällande restriktioner iakttas.

Programmet för Finlands ordförandeskap kan läsas som digital publikation(Länk till en annan webbplats.).

Mer information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.